وبلاگی درباری پوست ومو
ورزش صورت

ورزش چهره و اندام از نيازهاي طبيعي پوست است و از پيري زودرس جلوگيري مي كند. اين ورزشها مانند هر ورزش ديگري باعث سلامت و زيبايي پوست مي شود.
قبل از شروع تمرينات ورزشي صورت، لازم است افرادي كه پوست چرب دارند پوست صورت و گردن را با مرطوب كننده و افرادي كه پوست خشك دارند با كرم چرب بپوشانند. نرمشهاي صورت در هر زماني انجام شدني است ولي بهتر است زماني اين تمرينها را انجام دهيد كه خسته نباشيد در كمال آرامش به پشت بخوابيد و اين تمرينات حركتي را انجام دهيد.

1- به سقف نگاه كنيد و چشمها را تا حد ممكن باز كنيد و تا 5 بشماريد. اين حركت را 10 مرتبه انجام دهيد. هر حركت را تا حد امكان محكم و آهسته انجام دهيد.
2- بيني را به حال عطسه (يا گرفتن بيني) درآئريد و بازدم را از سوراخهاي آن خارج كنيد. اين كار را 5 مرتبه انجام دهيد.
3- دهان را به سمت چپ و راست متمايل كنيد و خميازه بكشيد. اين كار را در هر سمتي 5 مرتبع انجام دهيد.
4- دهان را باز نگه داريد، به طوريكه عضله لب بالا ثابت وو در محل خود بماند و عضله لب پايين را تا حد امكان پايين بياوريد. اين كار را 5 مرتبه انجام دهيد.
5- لبها را به حالت سوت زدن در آوريد و بعد به حالت اول برگردانيد.
6- دهان را طوري باز كنيد كه انگار مي خواهيد فرياد بزنيد و بار ديگر به حال اول برگردانيد. اين كار را 10 مرتبه انجام دهيد.
7- دهان و گونه را با هوا پر كنيد و تا 10 بشماريد، بعد هوا را خالي كنيد. اين كار را 10 مرتبه انجام دهيد. اين تمرين ساده از پيدايش خط لبها پيشگيري مي كند و مرتب انجام دادن اين تمرين خطوط به وجود آمده را تا حد زيادي از بين مي برد.
8- هر دو ابرو را تا حد ممكن پايين بياوريد (اخم كنيد). بعد ابروها را به طور كامل بالا بكشيد و بعد از چند لحظه ابروها را به حالت اول برگردانيد. اين كار را 10 مرتبه انجام دهيد.
9- با حركات لبها، چانه را به طور كامل پايين بياوريد و هر بار پس از چند لحظه چانه را به حالت اول برگردانيد. اين كار را 10 مرتبه انجام دهيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۴ بعد از ظهر  توسط سودا  |